Wstrzymanie wykonania postanowienia WSA

Zgodnie z art. 196 ppsa „Wojewódzki sąd administracyjny może wstrzymać wykonanie zaskarżonego postanowienia do czasu rozstrzygnięcia zażalenia. Postanowienie takie może zapaść na posiedzeniu niejawnym.”. Należy zauważyć, że wstrzymane mogą być…

Czytaj dalej Wstrzymanie wykonania postanowienia WSA

Sprzedaż przedsiębiorstwa

Sprzedaż przedsiębiorstwa uregulowana jest w przepisie art. 55(2) k.c., zgodnie z którym istnieje domniemanie, że umowa sprzedaży obejmuje wszystko co wchodzi w skład przedsiębiorstwa. Z kolei, co wchodzi w skład…

Czytaj dalej Sprzedaż przedsiębiorstwa

Odpowiedzialność IOD

Wyobraźmy sobie, że spółka publiczna zatrudnia IOD w formie niepracowniczej (na um. o świadczenie usług). IOD wypełnia zadania określone w art. 39 rodo z takim efektem, że w wyniku kontroli…

Czytaj dalej Odpowiedzialność IOD