Data Privacy Framework (DPF) – czy nadal potrzeba TIA, jeśli odbiorca nie podlega certyfikacji?

10 lipca 2023 r. KE wydała nową decyzję o adekwatności, stwierdzającą że poziom ochrony danych osobowych jaki zapewnia prawodawstwo USA jest równoważny prawu UE. USA osiągnęły poziom zgodności przez wyeliminowanie…

Czytaj dalejData Privacy Framework (DPF) – czy nadal potrzeba TIA, jeśli odbiorca nie podlega certyfikacji?

Zakład pracy wykonujący umowę z uczelnią o przeprowadzenia praktyk studenckich – administrator czy procesor

Zakład pracy, który przeprowadza praktykę dla studenta, realizuje cel (zadanie) uczelni działając jako klasyczny podwykonawca (usługodawca), co sugeruje rolę procesora. Jednak aby ustalić czy nie ma wyjątku od zasady, że…

Czytaj dalejZakład pracy wykonujący umowę z uczelnią o przeprowadzenia praktyk studenckich – administrator czy procesor