Petycja a rodo

W interesie podmiotu składającego petycję lub w interesie publicznym, można złożyć petycję do organów władzy publicznej, czyli żądanie podjęcia działania w zakresie kompetencji adresata petycji. Ustawa o petycjach Dane osobowe…

Czytaj dalejPetycja a rodo