Czy trzeba usuwać z dokumentu dane podmiotu, co do którego, ze względu na zasadę ograniczenia przechowywania, administrator nie ma już podstawy legalizacyjnej do przetwarzania?

Na tak postawione pytanie odpowiedzi udzielił UODO, w ramach pomocy kierowanej do IOD, w zakładce „Inspektor Ochrony Danych”, na stronie www Urzędu. Kwestia dotyczyła Karty Dużej Rodziny ale poczynione uwagi…

Czytaj dalej Czy trzeba usuwać z dokumentu dane podmiotu, co do którego, ze względu na zasadę ograniczenia przechowywania, administrator nie ma już podstawy legalizacyjnej do przetwarzania?

Czy Prezes UODO może nakazać administratorowi udostępnienie danych osobowych na rzecz osoby trzeciej, np. na potrzeby wszczęcia postępowania sądowego?

Chcąc wnieść pozew trzeba zamieścić w tym piśmie procesowym określone informacje identyfikujące pozwanego, zawsze imię i nazwisko, adres gdzie pozew ma być doręczony (miejsce zamieszkania lub adres z CEIDG do…

Czytaj dalej Czy Prezes UODO może nakazać administratorowi udostępnienie danych osobowych na rzecz osoby trzeciej, np. na potrzeby wszczęcia postępowania sądowego?