Petycja a rodo

W interesie podmiotu składającego petycję lub w interesie publicznym, można złożyć petycję do organów władzy publicznej, czyli żądanie podjęcia działania w zakresie kompetencji adresata petycji. Ustawa o petycjach Dane osobowe…

Czytaj dalejPetycja a rodo

Data Privacy Framework (DPF) – czy nadal potrzeba TIA, jeśli odbiorca nie podlega certyfikacji?

10 lipca 2023 r. KE wydała nową decyzję o adekwatności, stwierdzającą że poziom ochrony danych osobowych jaki zapewnia prawodawstwo USA jest równoważny prawu UE. USA osiągnęły poziom zgodności przez wyeliminowanie…

Czytaj dalejData Privacy Framework (DPF) – czy nadal potrzeba TIA, jeśli odbiorca nie podlega certyfikacji?