Koronawirus a najem w galeriach

Art. 15ze. 1.  W okresie  obowiązywania  zakazu  prowadzenia  działalności  w obiektach  handlowych  o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 zgodnie  z właściwymi przepisami, wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej…

Czytaj dalej Koronawirus a najem w galeriach

Powstrzymanie się ze spełnieniem świadczenia z powodu przejściowego braku świadczenia drugiej strony dotkniętej konsekwencjami działania siły wyższej a wystąpienie niemożliwości świadczenia

W warunkach pandemii może dojść do sytuacji, że jedna ze stron umowy nie może spełnić swojego świadczenia, a błędnie sądzi, że skoro umowa została zawarta, to druga strona której koronawirus…

Czytaj dalej Powstrzymanie się ze spełnieniem świadczenia z powodu przejściowego braku świadczenia drugiej strony dotkniętej konsekwencjami działania siły wyższej a wystąpienie niemożliwości świadczenia

Koronawirus. Siła wyższa

Kodeks cywilny nie definiuje pojęcia siły wyższej, ponadto posługuje się tym pojęciem jedynie w kilku przepisach. W nauce i orzecznictwie przyjmuje się, zgodnie z potocznym znaczeniem słów, które składają się…

Czytaj dalej Koronawirus. Siła wyższa