Powstrzymanie się ze spełnieniem świadczenia z powodu przejściowego braku świadczenia drugiej strony dotkniętej konsekwencjami działania siły wyższej a wystąpienie niemożliwości świadczenia

W warunkach pandemii może dojść do sytuacji, że jedna ze stron umowy nie może spełnić swojego świadczenia, a błędnie sądzi, że skoro umowa została zawarta, to druga strona której koronawirus…

Czytaj dalejPowstrzymanie się ze spełnieniem świadczenia z powodu przejściowego braku świadczenia drugiej strony dotkniętej konsekwencjami działania siły wyższej a wystąpienie niemożliwości świadczenia