Czy Prezes UODO może nakazać administratorowi udostępnienie danych osobowych na rzecz osoby trzeciej, np. na potrzeby wszczęcia postępowania sądowego?

Chcąc wnieść pozew trzeba zamieścić w tym piśmie procesowym określone informacje identyfikujące pozwanego, zawsze imię i nazwisko, adres gdzie pozew ma być doręczony (miejsce zamieszkania lub adres z CEIDG do…

Czytaj dalejCzy Prezes UODO może nakazać administratorowi udostępnienie danych osobowych na rzecz osoby trzeciej, np. na potrzeby wszczęcia postępowania sądowego?