Czy art. 88 rodo stanowi superfluum w stosunku do art. 6 ust. 2 rodo. Jaki jest zakres kompetencji regulacyjnej państw członkowskich w kontekście zatrudnienia. Czy uregulowanie retencji w dowolny sposób, bez oglądania się na zasadę ograniczenia czasowego, narusza podstawę kompetencyjną z 88 rodo. Jakie są konsekwencje sprzeczności.

Art. 6 ust. 2 dotyczy przesłanki z art. 6 ust. 1 lit. c i e – czyli ustawodawca krajowy w celu dostosowania stosowania przepisów rodo, może wprowadzić lub zachować bardziej…

Czytaj dalejCzy art. 88 rodo stanowi superfluum w stosunku do art. 6 ust. 2 rodo. Jaki jest zakres kompetencji regulacyjnej państw członkowskich w kontekście zatrudnienia. Czy uregulowanie retencji w dowolny sposób, bez oglądania się na zasadę ograniczenia czasowego, narusza podstawę kompetencyjną z 88 rodo. Jakie są konsekwencje sprzeczności.