Odstąpienie od umowy o dzieło z powodu niewykonania w terminie. Kara umowna

Przez odstąpienie od umowy należy rozumieć tzw. uprawnienie kształtujące, które prowadzi do zakończenia stosunku prawnego (umowy). Uprawnienie kształtujące jest jedną z postaci uprawnienia obok roszczenia (wierzytelności ściśle oznaczonej) i zarzutu.…

Czytaj dalejOdstąpienie od umowy o dzieło z powodu niewykonania w terminie. Kara umowna