Przeniesienie posiadania

Posiadanie przewija się przez cały system prawa cywilnego, choć charakterystyczne jest szczególnie dla prawa rzeczowego, które zajmuje się głównie własnością. Posiadanie jest stanem faktycznym (sobowtórem prawa) zaś własność prawem podmiotowym…

Czytaj dalejPrzeniesienie posiadania

Odstąpienie od umowy o dzieło z powodu niewykonania w terminie. Kara umowna

Przez odstąpienie od umowy należy rozumieć tzw. uprawnienie kształtujące, które prowadzi do zakończenia stosunku prawnego (umowy). Uprawnienie kształtujące jest jedną z postaci uprawnienia obok roszczenia (wierzytelności ściśle oznaczonej) i zarzutu.…

Czytaj dalejOdstąpienie od umowy o dzieło z powodu niewykonania w terminie. Kara umowna

Wytyczne francuskiego regulatora co do zmiany statusu procesora na administratora

CNIL opublikował wytyczne odpowiadające na pytanie czy przedsiębiorca przetwarzający dane w charakterze procesora, a więc w celu zdeterminowanym (ustalonym) przez innego przedsiębiorcę, zaspokajając jego potrzebę, może wykorzystać te dane do…

Czytaj dalejWytyczne francuskiego regulatora co do zmiany statusu procesora na administratora